Výbor konference

Odborný garant konference – předseda programového a organizačního výboru

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, European Asociation for Security

Záštita konference

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., děkan, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně,

Programový výbor konference

Ing. Jaromír Řezáč,  GORDIC, Česká republika

Ing. Michal Řezáč, KYBEZ, Česká republika

Ing. Jan Heisler, MBA, RELSIE, Česká republika

Ing. David Malaník, Ph.D., PTLAB CEBIA-Tech, FAI UTB, Česká republika

Ing. Milan Oulehla, PTLAB CEBIA-Tech, FAI UTB, Česká republika

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., Artificial Intelligence Laboratory – UTB, Česká republika

Vědecký výbor konference

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,

doc. Ing. Zuzana Oplatková Komínková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

prof. Dr. Jacek Dworzecki, Ph.D. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko

doc. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

Mgr. Krzysztof Wątorek, Ph.D., School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, Polsko

doc. Mgr. Izabela Nowicka, PhD., Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Polsko

doc. Mgr. Andrzej Urbanek, PhD., Pomeranian University in Slupsk, Polsko

Mgr. Krzysztof Rogowski, PhD., Pomeranian University in Slupsk, Polsko

Organizační výbor

Ing. Radek Vala, Ph.D.
Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.
Ing. Petr Žáček
Ing. Peter Janků
Ing. Lukáš Králík
Ing. Zuzana Koudelková
Ing. Martina Žabčíková
Ing. Martin Strmiska
Mgr. Dana Musilová (asistentka – sekretariát konference)