Výbor konference

Odborný garant konference – předseda programového a organizačního výboru

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, European Asociation for Security

Záštita konference

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., děkan, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně,

Programový výbor konference

Ing. Jaromír Řezáč,  GORDIC, Česká republika

Ing. Michal Řezáč, KYBEZ, Česká republika

Ing. Vít Štěpánek, NWT, Česká republika

Ing. Jiří Beneš, MONET, Česká republika

Ing. Jan Heisler, MBA, RELSIE, Česká republika

Ing. Milan Oulehla, Ph.D., Penetration Testing Laboratory – UTB, Česká republika

Ing. David Malaník, Ph.D., Penetration Testing Laboratory – UTB, Česká republika

Vědecký výbor konference

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., Oddělení vědy a výzkumu FAI UTB, Česká republika 

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., Artificial Intelligence Laboratory – UTB, Česká republika

doc. Ing. Zuzana Oplatková Komínková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

prof. Dr. Jacek Dworzecki, Ph.D. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko 

doc. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

Krzysztof Wątorek, Ph.D., School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, Polsko

doc. Mgr. Izabela Nowicka, PhD., Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Polsko

doc. Mgr. Andrzej Urbanek, PhD., Pomeranian University in Slupsk, Polsko 

Mgr. Krzysztof Rogowski, PhD., Pomeranian University in Slupsk, Polsko

dr hab. Lech Chojnowski – Akademia Pomorska w Słupsku, Polsko

dr inż. Marcin Sosnowski – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Polsko

Organizační výbor

Ing. Radek Vala, Ph.D.
Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.
Ing. Peter Janků, Ph.D.
Ing. Michal Sedláček, Ph.D.
Ing. Lukáš Králík
Ing. Petr Žáček
Ing. Adam Viktorín
Ing. Tomáš Kadavý
Ing. Zuzana Koudelková
Ing. Martina Žabčíková
Mgr. Dana Musilová (asistentka – sekretariát konference)