Výbor konference

Odborný garant konference – předseda programového a organizačního výboru

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, European Asociation for Security

Záštita konference

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., děkan, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně,

Programový výbor konference

Ing. Jaromír Řezáč,  GORDIC, Česká republika

Ing. Jan Heisler, MBA, RELSIE, Česká republika

Ing. Michal Řezáč, KYBEZ, Česká republika

Ing. David Malaník, Ph.D., PTLAB CEBIA-Tech, FAI UTB, Česká republika

Ing. Milan Oulehla, PTLAB CEBIA-Tech, FAI UTB, Česká republika

Vědecký výbor konference

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
doc. Ing. Zuzana Oplatková Komínková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc, Vysoké učení technické, Brno,
prof. dr hab. Jacek Dworzecki, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko,
prof. JUDr. Jozef Meteňko, Ph.D., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko,
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko,
prof. Ing. Tomáš Loveček, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko,
doc. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko,
doc. Ing. Andrej Veĺas, Ph.D.,Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko,
dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP,  Pomorska Akademia v Slupsku, Polsko,
plk. dr Marek Fałdowski, Vysoka skola Policie v Szczytnie, Polsko,
plk. doc. Ing. Witalis Pellowski, Ph.D. – Military University of Land Forces in Wroclav, Polsko,
dr Krzysztof Wątorek, Ph.D., School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, Polsko,

Organizační výbor

Ing. Radek Vala, Ph.D.
Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.
Ing. Petr Žáček
Ing. Peter Janků
Ing. Lukáš Králík
Ing. Zuzana Koudelková
Ing. Martina Žabčíková
Ing. Martin Strmiska
Ing. Miroslav Marcaník
Mgr. Dana Musilová (asistentka – sekretariát konference)