Výbor konference

Záštita konference:

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
Děkan
Fakulta aplikované infromatiky UTB

________________

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA
Ředitel ústavu
Fakulta aplikované infromatiky UTB

Ing. Jaromír Řezáč
Generální ředitel
GORDIC

________________

Ing. Jan Prokš, Ph.D.
Ředitel
Elektrotechnická asociace

České Republiky

________________

Zdeněk Rudolský
Zakladatel
Impact Hub Zlín

Programový výbor konference


Ing. David Malaník, Ph.D., PTLAB UTB, Česká republika
Ing. Jan Kincl, PTLAB UTB, Česká republika
Ing. Filip Lang, NWT, Head Manager of Implementation and Operation ICT, Česká republika
Ing, Milan Oulehla, Ph.D., PTLAB UTB, Česká republika
Ing. Otto Havle, CSc., ELA Blockchain Services a.s., předseda představenstva a výkonný ředitel

 

Vědecký výbor konference

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česko
prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., AILAB UTB, Česko
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D., AILAB UTB, Česko
prof. Dr. Jacek Dworzecki, Ph.D. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
dr inż. Robert Bucki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, Polsko
doc. Mgr. Andrzej Urbanek, PhD., Pomeranian University in Slupsk, Polsko
doc. Ing. Marcin Sosnowski, PhD., Jan Dlugosz University in Czestochowa, Polsko
doc. Mgr. Izabela Nowicka, PhD., General Tadeusz Kościuszko Military University of the Land Forces in Wroclaw, Polsko
dr n.t. Monika Marecka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, Polsko

Organizační výbor

Mgr. Dana Musilová (sekretariát konference)
Ing. Radek Vala, Ph.D.
Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.
Ing. Peter Janků, Ph.D.
Ing. Petr Žáček, Ph.D.
Ing. Lukáš Králík, Ph.D.
Ing. Jan Němec