Výbor konference

Odborný garant konference – předseda programového a organizačního výboru

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, European Asociation for Security

Záštita konference

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., děkan, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně,

Programový výbor konference

Ing. Jaromír Řezáč,  GORDIC, Česká republika

Ing. Jan Heisler, MBA, RELSIE, Česká republika

Ing. Michal Řezáč, KYBEZ, Česká republika

Ing. David Malaník, Ph.D., PTLAB CEBIA-Tech, FAI UTB, Česká republika

Ing. Milan Oulehla, PTLAB CEBIA-Tech, FAI UTB, Česká republika

Vědecký výbor konference

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Zuzana Oplatková Komínková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Martin Hromada, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc, Vysoké učení technické, Brno

dr hab. Jacek Dworzecki, Vysoka skola Policie v Szczytnie, Polsko

dr Marek Fałdowski, Vysoka skola Policie v Szczytnie, Polsko

dr Janusz Tomaszewski, WSAIB Gdynia, European Association for Security, Polsko

dr hab. Andrzej Urbanek,  Pomorska Akademia v Slupsku, Polsko

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

prof. Ing. Tomáš Loveček, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

doc. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

prof. JUDr. Jozef Meteňko, Ph.D., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko

doc. Dr. Samuel Uhrin, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko

Organizační výbor

Ing. Radek Vala, Ph.D.

Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.

Ing. Petr Žáček

Ing. Peter Janků

Ing. Lukáš Králík

Ing. Petra Holbíková

Ing. Zuzana Koudelková

Mgr. Dana Musilová (sekretariát konference)