Cíle setkání

Cílem odborného setkání je představení moderních technologií spojených s kybernetickou bezpečností, dosažených aplikačních výsledků vědy, výzkumu a inovací v předmětné oblasti a navázání osobních kontaktů.

Tisková zpráva pro agentury (bude vydaná po ukončení koneference)