Kybernetická bezpečnost 2021

Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost

Datum konání: 24.-25.11.2021

Místo konání:
Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 

Jednací jazyky:  čeština, slovenština, polština, angličtina

Výstup konference: záznam / vybrané prezentace

Cílem konference je sdílení aktuálních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti

Prezentace odborníků je doplněna technologicky zaměřenými workshopy (garantují odborné laboratoře Ústavu informatiky a umělé inteligence)

Konference je určena zejména pro experty, systémové architekty a strategický management řešící problematiku kybernetické bezpečnosti.

Diskutovaná témata:

Trendy a vize v kybernetické bezpečnosti.
Predikce vývoje hrozeb a útočných technik pro období 2022-2024.
Výzvy průmyslu 5.0 v oblasti bezpečnosti provozu inteligentních informačních a řídících systémů.
Technologie průmyslového blockchainu v informačních, průmyslových a logistických systémech.
Kybernetická bezpečnost SMART systémů (automotive).
Nové výzvy a cílené vzdělávání v kybernetické bezpečnosti.
Kybernetická bezpečnost HW prvků chytré síťové infrastruktury.

Odborný garant konference: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Záštita konference

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., děkan, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Programový výbor konference

Ing. Jaromír Řezáč, GORDIC, generální ředitel, Česká republika
Ing. Vít Štěpánek, Ph.D., DBA,  NWT, ředitel divize ICT, Česká republika
Ing. David Malaník, Ph.D., PTLAB UTB, Česká republika
Ing, Milan Oulehla, Ph.D., PTLAB UTB, Česká republika
Ing. Jan Prokš, Ph.D., Elektrotechnická asociace České republiky, ředitel asociace
Ing. Otto Havle, CSc.,ELA Blockchain Services a.s., předseda představenstva a výkonný ředitel

 

Vědecký výbor konference

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česko
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., AILAB UTB, Česko
doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D., AILAB UTB, Česko
prof. Dr. Jacek Dworzecki, Ph.D. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
dr inż. Robert Bucki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, Polsko
doc. Mgr. Andrzej Urbanek, PhD., Pomeranian University in Slupsk, Polsko
doc. Ing. Marcin Sosnowski, PhD., Jan Dlugosz University in Czestochowa, Polsko
doc. Mgr. Izabela Nowicka, PhD. General Tadeusz Kościuszko Military University of the Land Forces in Wroclaw, Polsko
dr n.t. Monika Marecka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej

Organizační výbor

Mgr. Dana Musilová (sekretariát konference)
Ing. Radek Vala, Ph.D.
Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.
Ing. Peter Janků, Ph.D.
Ing. Petr Žáček, Ph.D.
Ing. Lukáš Králík, Ph.D.
Bc. Jan Kincl

Sponzoři konference:

         
 
       

Partneři konference: