Poplatky a další informace

ÚČASTNICKÉ POPLATKY(2022):

KONFERENCE

Účastnický poplatek konference je 4 000,-Kč, cattering po dobu konference, účast na společenském večeru.

KONFERENCE – fakultní školy, studenti PS Ph.D., studenti PS FAI

Účastnický poplatek 2 500,-Kč zahrnuje účast na konferenci, společenském večeru a cattering po dobu konference. Účastnický poplatek pro studenty prezenční formy studia Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně 0,-Kč (pouze náslech přednášek bez catteringu). Student kombinované formy studia platí běžný konferenční poplatek.

 


Struktura příspěvků – KONFERENCE

(Základní struktura anotace a příspěvků je dána šablonou. Soubory se nahrávají do systému po registraci.)

  • Název příspěvku (bude uveden dvojjazyčně): česky (slovensky)/anglicky
  • Anotace (bude uvedena dvojjazyčně): česky (slovensky)/anglicky
  • Klíčová slova (budou uvedena dvojjazyčně): česky(slovensky)/anglicky
  • Text příspěvku (bude uveden v jednom z těchto jazyků): česky/slovensky/anglicky

Šablona anotace a příspěvku

dostupná po přihlášení v sekci ke stažení