Kybernetická bezpečnost 2020

Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost

Z důvodů aktuální COVID19 situace v ČR bude letošní ročník realizován on-line.

ZÁZNAM PŘEDNÁŠEK KE STAŽENÍ(cca. 4,5GB) zde.

Datum konání: 25. – 26. listopadu 2020

Místo konání: 

 • ONLINE, Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. (25.11., středa)
 • Laboratoře Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně (26.11. čtvrtek) – WS budou realizovány jakmile dovolí COVID19 situace prezenční přítomnost v laboratořích.

Jednací jazyky:  čeština, slovenština, polština, angličtina

Výstup konference: vybrané prezentace účastníků

Cílem konference je sdílení aktuálních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti

Prezentace odborníků je doplněna technologicky zaměřeným workshopem (garantuje laboratoř penetračních testů)

Konference je určena zejména pro výkonné pracovníky, experty a architekty kybernetické bezpečnosti.

Diskutovaná témata:

 • Trendy a vize v kybernetické bezpečnosti – zvýšení důvěryhodnosti elektronické komunikace.
 • Predikce vývoje útočných technik pro rok 2021-2023 a jak jim čelit.
 • Bezpečný provoz ICT v souladu se ZoKB a další legislativou.
 • Umělá inteligence a její aplikace v sociální i technologické oblasti.
 • Cílené vzdělávání v kybernetické bezpečnosti.

Workshop „Digital forensic basics“:

 • Práce admina bezprostředně po bezpečnostním incidentu.
 • Jak provédst prvotní zajištění dat aby se dala později použít.
 • Provedení analýzy pomocí volně dostupných nástrojů (timeliny, aktivita uživatelů, aktivita OS,…).
 • Jaké stopy lze získat z OS Windows.

Workshop „Řízení bezpečnosti inteligentních průmyslových procesů v hydroponních systémech. „:

 • Workshop je připraven v rámci „Inovační strategie České republiky” – “The Country for The Future 2019 – 2030”, Farma 4.0 (program TREND projekt TAČR/1-24/2019).

Klíčová slova a charakteristické zkratky

Kybernetická bezpečnost, penetrační testování, etický hacking, řízení bezpečnosti, kryptografie, blockchain, certifikace systémů, služby darkwebu/darknetu, OWASP (Open Web Application Security Project), ITIL, COBIT, IoT (Internet of Things), APT (Advanced Persistent Threats), General Data Protection Regulation (GDPR).

Generální partner:

Odborná záštita:

Sponzoři konference: