Kybernetická bezpečnost 2024

Řízení procesů a aplikace moderních technologií

Kybernetická bezpečnost 2024

11. 09. 2024

NWT a.s.
tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

Cílem konference je sdílení aktuálních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jednotlivé přednášky budou doplněny o prakticky zaměřený workshop zajištěným jedním z partnerů konference.
Konference je určena pro odborníky z praxe – systémové architekty, strategický management a pro studenty a zájemce o problematiku kybernetické bezpečnosti. Diskutovaná témata jsou upravena dle aktuální situaci a setkání je možné využít pro získání zkušeností, kontaktů a sdílení pracovních zkušeností.

Diskutovaná témata:

  • Trendy a vize v kybernetické bezpečnosti.
  • Predikce vývoje hrozeb a útočných technik pro období 2024-2026.
  • Výzvy průmyslu 5.0 v oblasti bezpečnosti provozu inteligentních informačních a řídících systémů.
  • Technologie průmyslového blockchainu v informačních, průmyslových a logistických systémech.
  • Nové výzvy a cílené vzdělávání v kybernetické bezpečnosti.
  • Kybernetická bezpečnost HW prvků chytré síťové infrastruktury.


Záštita konference:

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
Děkan
Fakulta aplikované infromatiky UTB

________________

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA
Ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence
Fakulta aplikované infromatiky UTB

Ing. Jaromír Řezáč
Generální ředitel
GORDIC

________________

Ing. Jan Prokš, Ph.D.
Ředitel
Elektrotechnická asociace

České Republiky

________________

Zdeněk Rudolský
Zakladatel
Impact Hub Zlín


Mediální partneři:

Sponzoři akce:

Partneři:


Programový výbor konference


Ing. David Malaník, Ph.D., PTLAB UTB, Česká republika
Ing. Jan Kincl, PTLAB UTB, Česká republika
Ing. Filip Lang, NWT, Head Manager of Implementation and Operation ICT, Česká republika
Ing. Lukáš Králík, Ph.D., PTLAB UTB, Česká republika
Ing. Otto Havle, CSc., MBA, ELA Blockchain Services a.s., předseda představenstva a výkonný ředitel

 

Vědecký výbor konference

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česko
prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., AILAB UTB, Česko
prof. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D., AILAB UTB, Česko
prof. Dr. Jacek Dworzecki, Ph.D. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
doc. Mgr. Andrzej Urbanek, PhD., Pomeranian University in Slupsk, Polsko
dr n.t. Monika Marecka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, Polsko

Organizační výbor

Mgr. Dana Musilová (sekretariát konference)
Ing. Radek Vala, Ph.D.
Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.
Ing. Peter Janků, Ph.D.
Ing. Petr Žáček, Ph.D.

Ing. Adam Viktorín, Ph.D.
Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.
Ing. Milan Oulehla, Ph.D.

Ing. Alžběta Turečková
Ing. Tomáš Kadavý

Ing. Ladislav Dorotík
Ing. Jan Němec