Kybernetická bezpečnost 2019

Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost

Datum konání: 20. – 21. listopadu 2019

Jednací jazyky:  čeština, slovenština, polština, angličtina

Výstup konference: prezentace účastníků

Cílem konference je představení současných technologií a metod reverzního inženýrství a etického hackingu v kontextu aplikační oblasti informační a průmyslové bezpečnosti firemního prostředí.

Konference bude opět doplněna zajímavými a unikátními technologicky zaměřenými workshopy dle zájmu účastníků a samozřejmě vývoje technologií. Jako velmi zajímavé se nyní jeví témata spojená s technologií blockchain a aplikovanou kryptografií.

Diskutovaná témeta a vize:

  • Bezpečnost hardwarových prvků a infrastruktury
  • Bezpečnost SMART technologií jako součásti Internetu věcí (IoT)
  • Blockchain a jeho aplikace v informační logistice a průmyslu 4.0
  • Umělá inteligence a kyberbezpečnost
  • ITIL4 a COBIT v prostředí výzev digitální ekonomiky

Klíčová slova a charakteristické zkratky

Kybernetická bezpečnost, penetrační testování, etický hacking, řízení bezpečnosti, certfikace systémů, služby darkwebu/darknetu, OWASP (Open Web Application Security Project), ITIL, COBIT, IoT (Internet of Things), APT (Advanced Persistent Threats), General Data Protection Regulation (GDPR).

Hlavní partneři:

Výsledek obrázku pro gordic logo Platforma kybernetické bezpečnosti

Partneři:

Partneři ze strany mezinárodních organizací:

European Association for Security