Kybernetická bezpečnost 2021

Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost

 

Datum konání: 24.-25.11.2021

 

Místo konání:
Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. (24.11., středa)
Laboratoře Ústavu informatiky a umělé inteligence (25.11., čtvrtek)

Jednací jazyky:  čeština, slovenština, polština, angličtina

Výstup konference: záznam / vybrané prezentace

Cílem konference je sdílení aktuálních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti

Prezentace odborníků je doplněna technologicky zaměřenými workshopy (garantují odborné laboratoře Ústavu informatiky a umělé inteligence)

Konference je určena zejména pro experty, systémové architekty a strategický management řešící problematiku kybernetické bezpečnosti.

 

Diskutovaná témata:

Trendy a vize v kybernetické bezpečnosti.
Predikce vývoje hrozeb a útočných technik pro období 2022-2024.
Bezpečný provoz informačních a řídících systémů v souladu s legislativou EU.
Bezpečný provoz průmyslových systémů a IoT se zaměřením na využití umělé inteligence a její aplikace.
Technologie Blockchain v průmyslových a logistických systémech.
Kybernetická bezpečnost SMART systémů (automotive).
Nové výzvy a cílené vzdělávání v kybernetické bezpečnosti.

 

Odborný garant konference: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Záštita konference

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., děkan, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

 

Programový výbor konference

Ing. Jaromír Řezáč,  GORDIC, Česká republika
Ing. Jiří Beneš, MONET, Česká republika
Ing. Vít Štěpánek, NWT, Česká republika
Ing. David Malaník, Ph.D., PTLAB, UTB, Česká republika

 

Vědecký výbor konference

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D., Oddělení vědy a výzkumu, UTB, Česká republika
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D., AILAB, UTB,  Česká republika
doc. Ing. Zuzana Oplatková Komínková, Ph.D., AILAB, UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Dr. Jacek Dworzecki, Ph.D. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
Krzysztof Wątorek, Ph.D., School of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce, Polsko
doc. Mgr. Izabela Nowicka, PhD., Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Polsko
doc. Mgr. Andrzej Urbanek, PhD., Pomeranian University in Slupsk, Polsko
Mgr. Krzysztof Rogowski, PhD., Pomeranian University in Slupsk, Polsko
dr hab. Lech Chojnowski – Akademia Pomorska w Słupsku, Polsko
dr inż. Marcin Sosnowski – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Polsko

 

Organizační výbor

Mgr. Dana Musilová (sekretariát konference)
Ing. Milan Oulehla, Ph.D.
Ing. Radek Vala, Ph.D.
Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.
Ing. Peter Janků, Ph.D.
Ing. Petr Žáček
Ing. Lukáš Králík
Ing. Adam Viktorín
Ing. Tomáš Kadavý
Bc. Jan Kincl