Program

Sborník konference

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

1 den. (20.listopadu – středa)

08:30 – 09:00Registrace  (účastníci Workshopu „Burp Suite & OWASP Top 10“)
09:00 – 13:00Workshop „Burp Suite & OWASP Top 10
13:00 – 13:30Oběd pro účastníky workshopu.
12:30 – 13:30Registrace účastníků konference
13:30 – 13:45Zahájení konference – úvodní slovo
13:45 – 15:30Blok I. Trendy a příležitosti kybernetické bezpečnosti.
13:45 – 14:00MyMight – Bezpečné řešení v IoT. (Jan Šlemr, GORDIC)
14:05 – 14:20Kybernetická bezpečnost a správa osobních údajů. (Eliška Bartůšková, GORDIC)
14:25 – 14:45Řízení IT služeb – ITIL 4. (Patrik Šolc, Zdenek Kvapil, itSMF)
14:50 – 15:30Platforma Sophos pro poskytování bezpečnostních služeb. (Petr Vejmělek, Autocont)
15:30 – 16:00Manévrovací prostor security architekta. (Anežka Pejlová, MONET+)
16:00 – 16:15Přestávka
16:15 – 17:00Blok II.  Hrozby v síťovém prostředí.
16:15 – 16:50

Strategie bezpečnostního testování. (Martin Dudek, RELSIE, Lukáš Králík, PTLAB UTB ve Zlíně)

16:50 – 17:25Služba Security Operation Centra – Koordinace obrany analytickými nástroji. (Karel Šimeček, Visitech)
17:35 – 18:05Bezdrátová nebezpečnost 2.0. (David Malaník, PTLAB UTB ve Zlíně)
18:10 – 18:40Vyhledávejte na netu jako MacGyver. (Michal Špaček, @spazef0rze)
19.00 – 22:00Večerní posezení s hudbou ze 70.-90 let

2.den (21.listopadu – čtvrtek)

09:00 – 12:00Blok IV. Forenzní technologie
09:00 – 09:30Patch management je jen pro zbabělce. (Radomír Orkáč, CESNET)
09:35 – 10:05Distribuce mobilního Malware prostřednictvím datových úložišť a její sociotechnické metody. (Jan Kincl, PTLAB UTB ve Zlíně)
10:10 – 10:40Kryptologie a memory dumpy. (Petr Žáček, PTLAB UTB ve Zlíně)
10:45 – 11:00Přestávka
11:00 – 11:30Swarm virus. (Roman Šenkeřík, FAI UTB ve Zlíně)
11:30 – 11:50Představení laboratoře PTLAB. (David Malaník, PTLAB UTB ve Zlíně)
11:50 – 12:50DEMO: “RED vs. BLUE“ (PTLAB UTB ve Zlíně)
12:50 – 13:00Ukončení konference
13:00Oběd pro účastníky konference

změna programu vyhrazena