Program

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

1 den. (20.listopadu – středa)

08:30 – 09:00 Registrace  (účastníci Workshopu „Burp Suite & OWASP Top 10“)
09:00 – 13:00 Workshop „Burp Suite & OWASP Top 10
13:00 – 13:30 Oběd pro účastníky workshopu.
12:30 – 13:30 Registrace účastníků konference
13:30 – 13:45 Zahájení konference – úvodní slovo
13:45 – 15:30 Blok I. Trendy a příležitosti kybernetické bezpečnosti.
13:45 – 14:00 MyMight – Bezpečné řešení v IoT. (Jan Šlemr, GORDIC)
14:05 – 14:20 Kybernetická bezpečnost a správa osobních údajů. (Eliška Bartůšková, GORDIC)
14:25 – 14:45 Řízení IT služeb – ITIL 4. (Patrik Šolc, Zdenek Kvapil, itSMF)
14:50 – 15:30 Strategie bezpečnosti. (Martin Dudek, Relsie, Lukas Kralik, PTLAB UTB ve Zlíně)
15:30 – 16:00 Manévrovací prostor security architekta. (Anežka Pejlová, MONET+)
16:00 – 16:15 Přestávka
16:15 – 17:00 Blok II.  Hrozby v síťovém prostředí.
16:15 – 16:50 Platforma Sophos pro poskytování bezpečnostních služeb. (Petr Vejmělek, Autocont)
16:50 – 17:25 Bezpečnost IT (Visitech)
17:35 – 18:05 Bezdrátová nebezpečnost 2.0. (David Malaník, PTLAB UTB ve Zlíně)
18:10 – 18:40 Vyhledávejte na netu jako MacGyver. (Michal Špaček, @spazef0rze)
19.00 – 22:00 Večerní posezení s hudbou ze 70.-90 let

2.den (21.listopadu – čtvrtek)

09:00 – 12:00 Blok IV. Forenzní technologie
09:00 – 09:30 Patch management je jen pro zbabělce. (Radomír Orkáč, CESNET)
09:35 – 10:05 Distribuce mobilního Malware prostřednictvím datových úložišť a její sociotechnické metody. (Jan Kincl, PTLAB UTB ve Zlíně)
10:10 – 10:40 Kryptologie a memory dumpy. (Petr Žáček, PTLAB UTB ve Zlíně)
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:30 Swarm virus. (Roman Šenkeřík, FAI UTB ve Zlíně)
11:30 – 11:50 Představení laboratoře PTLAB. (David Malaník, PTLAB UTB ve Zlíně)
11:50 – 12:50 DEMO: “RED vs. BLUE“ (PTLAB UTB ve Zlíně)
12:50 – 13:00 Ukončení konference
13:00 Oběd pro účastníky konference

změna programu vyhrazena