Program

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

1 den. (21.listopadu – středa)

08:30 – 09:00

Registrace  (účastníci Workshopu 01 „MOBILE SECURITY“)

09:00 – 13:00

Workshop 01 „MOBILE SECURITY“

13:00 – 13:30

Oběd pro účastníky workshopu.

12:30 – 13:30

Registrace účastníků konference

13:30 – 13:45

Zahájení konference – úvodní slovo

13:45 – 15:30

Blok I. Trendy a příležitosti kybernetické bezpečnosti.

13:45 – 14:05

Technologie pro reálné řízení stavu GDPR, plnění práv subjektu údajů, systematického vzdělávání zaměstnanců a řízení bezpečnostních událostí a incidentů.(Vojtěch Hvězda, GORDIC)

14:05 – 14:40

Implementace prvků kybernetické bezpečnosti v oblasti KII. (Milan Pernica, E.ON Distribuce a. s. – analytik kybernetické bezpečnosti)

14:40 – 15:10

My DevSecOps journey, “Cyber security a DevOps”.  (Marek Šottl, Cyber security architekt a konzultant)

15:10 – 15:30

Bezpečnost IT formou služby. (Karel Šimeček, VISITECH)

15:45 – 17:00

Blok II.  Hrozby v síťovém prostředí.

15:45 – 16:15

(Ne)bezpečný Internet. (Václav VRIH Hess, Bezpečnostní analytik.)

16:15 – 16:45

Útoky v akademickém prostředí. (David Malaník, PTLAB UTB ve Zlíně)

17:00 – 18:30

Blok III. Obrana “našeho” kyberprostoru.

17:00 – 17:30

Umělá inteligence v Cybersecurity – nástroj pro obránce, nebo zbraň pro útočníky. (ESET)

17:30 – 18:00

Vojenské zpravodajství a jeho role v kybernetické obraně. (Jaroslav Zobač, bývalý ředitel odboru boje proti terorismu a extremismu a ředitel vojenské kontrarozvědky)

18:00 – 18:30

Specifika vývoje bezpečnostně kritických mobilních aplikací. (Marian Čečunda, Monet+)

19.00 – 22:00

Večerní posezení s hudbou ze 70.-90 let

 

2.den (22.listopadu – čtvrtek)

09:00 – 12:00

Blok IV. Kryptologie a její zranitelnosti  (Petr Žáček, PTLAB UTB ve Zlíně)

09:00 – 10:30

Část 1.

10:30 – 10:45

Přestávka

10:45 – 12:00

Část 2.

12:30 – 13:30     

Blok V. Odolnost z pohledu lidského faktoru.

12:30 – 13:00

BYOD z pohledu GDPR. (Lukáš Králík, PTLAB UTB ve Zlíně)

13:00 – 13:30

Představení laboratoře TESTLAB a PTLAB. (David Malaník, PTLAB UTB ve Zlíně)

13:30 – 14:00

Služby bezpečnostního dohledu – praktické zkušenosti z provozu AC SOC. (Petr Vejmělek, Autocont)

14:00 – 14:15

Ukončení konference

14:15

Oběd pro účastníky konference