Program

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

1 den. (25.listopadu – středa) online

8:30-9:00Připojení účastníků do online sekce
9:00J. Řezáč, R. Jašek – Úvodní slovo. (Gordic, Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně )
9:15J. Kramosil – Platforma Kybez. (KYBEZ)
9:30D. Malaník, R. Jašek – Trendy a vize v kybernetické bezpečnosti. (Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně)
9:50E. Bartůšková – Útok na zákazníka a řešení GordicCyberSec. (Gordic)
10:10O. Havle – ELA blockchain jako otevřená platforma pro aplikace v průmyslu a ve službách. ( ELA Blockchain Services )
10:30M. Kinská – MyMight – moderní IoT platforma. (Gordic)
10:50-11:30Obědová pauza.
11:30-12:00J. Kincl – Pokročilé metody analýzy mobilního malwaru. (Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně)
12:00-12:30M. Oulehla, J. Krňávek – Detekce mobilního malwaru pomocí fuzzy množin. (Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně, UTB ve Zlíně )
12:30-13:00A. Pejlová – Bezpečnostní a kryptografické inovace v bankovnictví. (Monet+)
13:00-13:15R. Jašek – Password managery. (Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně)
13:15-13:45Přestávka
13:45-14:00R. Jašek – “Studuj cybersecurity!”
14:00-14:30L. Králík – Malware snadno, rychle a “bezpečně”.(Penetrační laboratoř UTB ve Zlíně)
14:30-15:00Panelová diskuze + dotazy ze sli.do.
15:00Ukončení konference.

změna programu vyhrazena