Kybernetická bezpečnost 2018

Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost

Datum konání: 21. – 22. listopadu 2018

Jednací jazyky:  čeština, slovenština, polština, angličtina

Výstup konference: prezentace účastníků

Cílem konference je představení současných technologií a metod reverzního inženýrství a etického hackingu v kontextu aplikační oblasti informační a průmyslové bezpečnosti firemního prostředí.

Diskutovaná témeta a vize:

  • Trendy v Identity managementu
  • Moderní metody kryptografie a kryptoanalýzy v praktickém nasazení
  • Novinky v penetračním testování
  • Nové techniky v oblasti reverzního inženýrství
  • Trendy bezpečnosti mobilních technologií
  • Monitoring a bezpečnost rozlehlých datových sítí
  • Vize bezpečnosti v oblasti průmyslové IT
  • Aktuální bezpečnostní hrozby Internetu věcí (IoT)
  • Bezpečnost SMART technologií v průmyslu “X.0”
  • Kybernetická bezpečnost a GDPR půl roku po zavedení
  • Kam směřuje naše vzrůstající závislost na ekosystému IT
 • Bezpečnost webových aplikací a serverů – jejich odolnost v současném světě

Klíčová slova a charakteristické zkratky

Kybernetická bezpečnost, penetrační testování, etický hacking, řízení bezpečnosti, certfikace systémů, služby darkwebu/darknetu, OWASP (Open Web Application Security Project), IoT (Internet of Things), APT (Advanced Persistent Threats), General Data Protection Regulation (GDPR).

Hlavní partneři:

Výsledek obrázku pro gordic logo Platforma kybernetické bezpečnosti

Partneři:

Partneři ze strany mezinárodních organizací:

European Association for Security

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

1 den. (21.listopadu – středa)

08:30 – 09:00 Registrace  (účastníci Workshopu 01 „MOBILE SECURITY“)
09:00 – 13:00 Workshop 01 „MOBILE SECURITY“
13:00 – 13:30 Oběd pro účastníky workshopu.
12:30 – 13:30 Registrace účastníků konference
13:30 – 13:45 Zahájení konference – úvodní slovo
13:45 – 15:30 Blok I. Trendy a příležitosti kybernetické bezpečnosti.
13:45 – 14:05 Technologie pro reálné řízení stavu GDPR, plnění práv subjektu údajů, systematického vzdělávání zaměstnanců a řízení bezpečnostních událostí a incidentů.(Vojtěch Hvězda, GORDIC)
14:05 – 14:40 Implementace prvků kybernetické bezpečnosti v oblasti KII. (Milan Pernica, E.ON Distribuce a. s. – analytik kybernetické bezpečnosti)
14:40 – 15:10 My DevSecOps journey, „Cyber security a DevOps“.  (Marek Šottl, Cyber security architekt a konzultant)
15:10 – 15:30 Bezpečnost IT formou služby. (Karel Šimeček, VISITECH)
15:45 – 17:00 Blok II.  Hrozby v síťovém prostředí.
15:45 – 16:15 (Ne)bezpečný Internet. (Václav VRIH Hess, Bezpečnostní analytik.)
16:15 – 16:45 Útoky v akademickém prostředí. (David Malaník, PTLAB UTB ve Zlíně)
17:00 – 18:30 Blok III. Obrana “našeho” kyberprostoru.
17:00 – 17:30 Umělá inteligence v Cybersecurity – nástroj pro obránce, nebo zbraň pro útočníky. (ESET)
17:30 – 18:00 Vojenské zpravodajství a jeho role v kybernetické obraně. (Jaroslav Zobač, bývalý ředitel odboru boje proti terorismu a extremismu a ředitel vojenské kontrarozvědky)
18:00 – 18:30 Specifika vývoje bezpečnostně kritických mobilních aplikací. (Marian Čečunda, Monet+)
19.00 – 22:00 Večerní posezení s hudbou ze 70.-90 let

2.den (22.listopadu – čtvrtek)

09:00 – 12:00 Blok IV. Kryptologie a její zranitelnosti  (Petr Žáček, PTLAB UTB ve Zlíně)
09:00 – 10:30 Část 1.
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:00 Část 2.
12:30 – 13:30      Blok V. Odolnost z pohledu lidského faktoru.
12:30 – 13:00 BYOD z pohledu GDPR. (Lukáš Králík, PTLAB UTB ve Zlíně)
13:00 – 13:30 Představení laboratoře TESTLAB a PTLAB. (David Malaník, PTLAB UTB ve Zlíně)
13:30 – 14:00 Služby bezpečnostního dohledu – praktické zkušenosti z provozu AC SOC. (Petr Vejmělek, Autocont)
14:00 – 14:15 Ukončení konference
14:15 Oběd pro účastníky konference