Program

Program

1. den (22.11. – středa)

08:30 – 09:00        Registrace účastníků workshop 01 „MOBILE SECURITY“  

09:00 – 13:00        Workshop 01 „MOBILE SECURITY“

13:00 – 13:30        Oběd pro účastníky workshopu

 

12:30 – 13:30        Registrace účastníků konference

13:40 – 15:00        Blok I. Aktuální výzvy a příležitosti kybernetické bezpečnosti

13:30 – 13:40          Zahájení konference. Úvodní slovo. (Roman Jašek, FAI UTB ve Zlíně)

13:40 – 14:00          Výzvy kybernetické bezpečnosti (Jaromír Řezáč, GORDIC))

14:00 – 14:30          Legislativní smršť v oblasti ochrany údajů z pohledu kybernetické bezpečnosti (Jan Dienstbier, KYBEZ)

14:30 – 14:50          PTLAB a TESTLAB (Roman Jašek, David Malaník, PTLAB)

14:40 – 15:00          Zkušenosti, testování a certifikace GDPR (Jan Heisler, RELSIE)

 

15:00 – 15:15        Coffee Break

15:15 – 17:00        Blok II.  Hrozby v síťovém prostředí

15:15 – 16:10          Dark Side of IoT (Vladislav Iliushin)

16:10 – 16:40          Bezpečnost platformy LMS Moodle (Libor Soška)

16:40 – 17:00          Diskuze

 

17:00 – 17:15        Coffee Break

17:15 – 19:00        Blok III. Ransomware stále aktuální hrozbou

17:15 – 17:45          Analýza útoku ransomware aneb jak snadno firma může přijít o data (Václav vrih Hess)

17:45 – 18:15          Kybernetické podsvětí (Marek Řezáč)

18:15 – 18:35          WannaCry – poučte se z největšího ransomware útoku v dějinách (Václav Zubr, ESET)

18:35 – 19:00          Panelová diskuze

 

19.00 – 22:00         Večerní posezení s hudbou v irském/skotském duchu a stylu hudebního filmu “Muzzikanti”

 

2. den (23.11. – čtvrtek)

08:15 – 08:30        Coffee Break

08:30 – 10:30        Blok IV.  Testy infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti

08:30 – 09:00          Standardy IoT (Roman Jašek, FAI UTB ve Zlíně)

09:00 – 09:30          Současné trendy proti bezpečnosti (David Malaník, PTLAB)

09:30 – 10:15          Nové trendy v penetračním testování (Marek Šottl, Michal Hrobár, T-Mobile)

10:15 – 10:30          Diskuze

 

10:30 – 10:45        Coffee Break

10:45 – 12:30        Blok V. Obrana “našeho” kyberprostoru

10:45 – 11:30          Národní Centrum Kybernetických Sil – Úvod (Jaroslav Zobač, Kamil Tichý)

11:30 – 12:15          Forenzní analýza jako nástroj kybernetické obrany (Vratislav Červený, František Broza)

12:15 – 12:30          Diskuze

 

12:30 – 13:00        Oběd

13:00 – 15:00        Blok VI. Umělá inteligence a strojové učení

13:00 – 13:30          Bezpečné datové centrum z pohledu ZoKB a GDPR (Štěpánek Vít, NWT)

13:30 – 13:50          Detekce mobilního malware s využitím technik strojového učení (Zuzana Komínková, FAI UTB ve Zlíně)
14:50 – 14:15          Umělá inteligence, kognice a kyberpezpečnost (Roman Šenkeřík, FAI UTB ve Zlíně)

14:15 – 14:45          Incidenty v IoT sítích (Jan Viktorin, FIT VUT Brno)

14:45 – 15:00        Ukončení konference (Jašek, FAI UTB ve Zlíně)

 

14:30 – 15:00        Registrace účastníků workshop 02 „PENETRATION TESTING“  

15:00 – 19:00        Workshop 02 „PENETRATION TESTING“