Výbor konference

Předseda programového a organizačního výboru

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Programový výbor

prof. Ing. Tomáš Loveček, Ph.D. – Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

doc. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D. – Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Zuzana Oplatková Komínková, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dr. Ing. Robert Bucki – Wyższa Szkoła Informatyki, Bielsko-Biała, Polsko

Ing. Michal Řezáč – KYBEZ ČR

Ing. Jan Heisler, MBA – GORDIC ČR

Ing. Dominik Pantůček – Trustica

 

Organizační výbor

Ing. David Malaník, Ph.D.

Ing. Radek Vala, Ph.D.

Ing. Milan Oulehla

Ing. Petr Žáček

Ing. Lukáš Králík

Ing. Petra Holbíková

Mgr. Dana Musilová (sekretariát konference)